Saturday, March 24, 2018

Euroopa ühisvastus Venemaale

Mida siis ikkagi võtab ette Euroopa Venemaa üha väljakutsuvama tegutsemise osas? Seda küsimust
esitatakse üha enam ja tõsisemalt. Küsiti ka minult:
---
Kui veenev on Euroopa vastus Venemaale.
Euroopa vastus tervikuna ja Eesti vastus eraldi mõjub tõsiseltvõetavana ainult juhul kui seda tehakse koordineeritult.
Diplomaatide väljasaatmine ise-enesest ei avaldaks Venemaale suuremat mõju, seda survevahendit kasutatakse pidevalt kõikvõimalikel juhtudel ning kuulub pigem rutiini kui millegi erakordse rubriiki. Kuid ühine väljasaatmise sõnum on hoopis teine. Venemaad on alati hämmastanud ja ärritanud see, kui Euroopa eraldi ja Lääs tervikuna teevad midagi ühise rindena. Mitte igaüks oma huvide, vaid üheskoos ühiste väärtuste kaitsel. Selline solidaarsusele tuginev tegutsemine meenutab Venemaale ühte väga lihtsat asjaolu – lääneriikidel on liitlasi ja Venemaal neid pole.

Kas see võib olla Eestile ohtlik?

Vastus sellele küsimusele tuleneb eelmisest vastusest. Jah kindlasti võiks vaenuliku reaktsiooni esile kutsuda misiganes meiepoolne tegu, olgu selleks diplomaatide väljasaatmine, nn Magnitski nimekirja alusel sissesõidukeelu rakendamine või Nordstream-2 projektile vastuhakkamine. Kuid kui me tegutseme ühiselt koos oma liitlastega, siis on ka riskid suuresti maandatud.
---
Teema oli eilse AK esimene ja põhiline süzhee, minu jupike algab u 10:50 paiku

Tuesday, March 20, 2018

Putini pärandVladimir Putin on Venemaad juhtinud nüüd juba 18 aastat. Missugune on see Venemaa nüüd, mille ta võttis üle põdura Boris Jeltsini käest nii umbes üks põlvkond tagasi?

Ilmselgelt polnud see Putini enda valik, asuda juhtima hiigelsuurt ja metsikult keerulises olukorras riiki. Kuid midagi polnud teha, taolisest ettepanekust ei saanud loobuda. Seltsimehed hallides ülikondades olid oma otsuse langetanud ning vaene, lagunemise äärel balanseeriv ja kodusõtta visatud riik tuli vastu võtta.
Arvan, et võrdlus toonase ja praeguse Venemaa vahel annab meile päris hea aluse Vladimir Putini valitsemise hindamiseks. Mõistagi me ei tea, missugune saab olema Venemaa Putini-ajastu lõppedes, aga võtame aluseks praeguse seisu.
Sõda ja rahu – see oli, on ja jääb igasuguse võimu kõige olulisemaks küsimuseks. Kas, kus ja mis tingimustel sõdida, selle otsuse järgi raiutakse valitsejaid ajalukku.

Venemaa oli toona pikas ja vinduvas sisesõjas Kaukaasias, nüüdseks on see enam-vähem maha surutud. See on küll Moskvale üüratult palju maksma läinud, makstes üliheldelt kinni Tšetšeenia liidri Ramzan Kadõrovi lojaalsuse, kuid siiski. Ehkki ei saa väita, et Põhja-Kaukaasia oleks täiesti vaigistatud, kuid vinduv konflikt Dagestanis jm pole siiski enam võrreldav toonasega.

Teisalt on aga Venemaa praegune liider otsustanud sõdida väljaspool oma riigi piire. Kui jätta kõrvale vene vägede ilmumine Prištinasse 1999.a suvel, siis esimest korda veeresid vene sõjamasinad Putini ajal üle piiri 2008.a Gruusias. Napp aasta peale seda, kui Vladimir Putin oli 2007.a Münchenis teada andnud, et nüüd hakkab tema Läänt ohjeldama, mitte enam vastupidi.

2014.a võeti ette juba suurem suutäis, annekteeriti Krimm ja saadeti „viisakad rohelised mehikesed“ Ida-Ukrainasse Novorossiat ehitama. 2015.a alustati Süüria sõjakäiguga, teatades seeläbi eelkõige USA’le, aga ka ülejäänud maailmale, et Venemaa on tagasi suures mängus. Omaette küsimus, kui kaua suudab Venemaa kahel rindel sõdida, kuid see arutelu viiks meid praegu põhiteemast kõrvale.
Majandus – see on vundament, millel põhineb kõik. See huvitab kõige enam omaenda elanikke, selle järgi mõõdetakse riigi mõjukust rahvusvahelisel areenil ning lõppkokkuvõttes ei saa ilma heal järjel majanduseta hoida üleval ka sõjaväge. Ainult tuumarelvast jääb väheks, keegi ei pea ju nt Pakistani üliriigiks, ehkki tuumanui on tal ju olemas ja nt rahvaarvult mõõtes edestab too Prantsusmaast suuremgi riik Venemaad umbes 50 mln võrra.
Siin saab Vladimir Putin rinna kummi ajada ja näidata ette edulugu. Jeltsini viimastel aastatel saavutas Venemaa majandus nõukogude-järgsel ajastul absoluutse madalseisu ning Putini aegadel on see üldiselt olnud kasvutrendis. Tõsi küll, see on justnimelt „Putini ajal“, mitte „Putini tõttu“. 

Venemaa majandus püsib suuresti energiakandjate müügil ehk teisisõnu välisraha sissevoolul. See on nn rumal raha, mis reeglina pärsib innovatsiooni ja toidab korruptsiooni, lisaks toimub sama võimsalt raha riigist väljaviimise masinavärk.
Kuid nii ehk naa, tänu naftahinna pikaajalisele tõusutrendile saab Venemaa SKP kõverat kenasti kerkivana näidata. Putini võimustumise alghetkel oli naftabarreli hind u 20 dollari kandis ja tipphetkel küündis 130 dollarini – sellest ka see kena kõverik. Kuid siin on kaks huvitavat jõnksu: 2007-2008 finantskriis ning alates 2014.a langenud naftahind. Kas Venemaa majanduse langusel ning sama-aegsetel Gruusia ja Ukraina sõjaretkedel on mingeid seoseid või on tegu puhta kokkulangevusega?
Võrreldes ühte kõnekamat näitajat – sisemajandus koguprodukti jagunemist inimese kohta ostujõu alusel (GDP per capita PPP) on aga siiski asjad läinud ülesmäge – Jeltsini perioodi lõpuga on see sisuliselt kahekordistunud (12 tuh USD vs 24 tuh USD), olles nüüd taas langenud siiski vaid kümmekond protsenti.
Ühiskond. Ehkki Venemaale meeldib igal võimalusel nimetada end „великая держава“ ehk suurriik, ei tee ainuüksi territoorium veel riiki tegelikult suureks ja võimsaks.
Elanikkonna mõttes vaevab Venemaad sama häda mis enamikku põhjapoolkera riike, demograafiline kõver kisub kogu aeg allapoole. Koos Krimmiga saadi endale küll u kaks miljonit elanikku juurde, kuid see ei muuda suurt pilti – vähenev ja vananev elanikkond elab mõnes suurlinnas ja tihedalt kokkupressitult lõunapoolsetel aladel, enamik territooriumist on aga täis lagunevaid külasid ja vaesuvaid endisi tööstuslinnu. Võrreldes Jeltsini aja lõpuga on elanike arv langenud „ainult“ paari miljoni võrra, kuid seegi stabiilsus tuleb kirjutada suuresti mitte-vene rahvusest elanike paremate sünnitusnäitajate arvele.
Elukvaliteedi osas on Venemaa peale naftahindade langust teinud tõsist vähikäiku, ise enda suhtes rakendatud nn vastusanktsioonid on küll andnud tõuke omamaise tootmise arendamisele, kuid reaalse sissetuleku mõttes paikneb Venemaa maailmas 48.kohal (samal ajal kui majanduse üldise suuruse mõttes ollakse 9.kohal). Riigi äärmine ebaefektiivsus ning süsteemne korruptsioon söövad tulubaasi lihtsalt ära.
Hirmutavalt madalad näitajad kõikvõimalike inim-, sõna-, ettevõtlus- ja muude vabaduste reitingutes seletavad seda, miks märkimisväärne osa eliidist eelistab oma perekondi, rahasid ja muid varasid välismaal peita, ehkki riik on korduvalt võtnud ette katseid neid tagasi tuua, kasutades nii amnestiatega meelitamist kui salapäraste surmadega ähvardamist.
Suhted välismaailmaga. Üks asi, mis on Jeltsinilt võimu ülevõtmise ajaga kardinaalselt muutunud, on Venemaa asend rahvusvaheliste suhete süsteemis. Majanduslikus mõttes on asi muutunud ainult paremuse pooles – toonase võlakoorma all vankuvast ning suuresti välisabi peal elavast riigist on saanud üsna kenasti toimiv üksus. Kui 1999.a ehk Jeltsini viimasel võimuaastal saavutas võlakoorma ja kogumajanduse suhtarv ajaloolise maksimumi (92%), siis nüüd on see langenud tasemeni 13%.
Prisketel aegadel kinnimakstud võlad lubasid koguda ka kenakesi reserve, mis nüüd küll on taas otsa lõppemas, kuid selline välismajandulik enesekindlus on paradoksaalsel moel kaasnenud suhete halvenemisega sisuliselt kogu maailmaga. Täisväärtuslikke partnereid Moskval sisuliselt pole, liitlastest rääkimata. Enese mõtestamine suurvõimuna eeldab Venemaa nägemuses ka oma mõjuvälja ülesehitamist, kui vahetutest naabritest on tinglik liitlane vaid Valgevene ja veel tinglikumalt Kazahstan. Suluseisus olev Armeenia kuulub ka samasse pidemesse, kuid suurt au ja kuulsus see Kremlile just ei lisa.
Mida siis kokkuvõtteks öelda? Kui vaadata suurriikliku enese-kehtestamise seisukohast, siis väga laias plaanis on asjad justkui hästi – välismajanduslik suveräänsus on näiliselt taastatud, siseriiklik poliitiline stabiilsus tagatud ja ülejäänud maailmale näidatud, et senised reeglid enam Venemaa jaoks ei kehti.
See, et senine majandusmudel enam ei toimi ja stabiilsus on moondumas stagnatsiooniks, pole selles pildis ilmselt Putini jaoks oluline. Tema peamine ühiskondlik-poliitiline kuvand – absoluutne vastand Jeltsinile – on seni osutunud edukaks.
Igatahes hetkel on Putini pärandiks kahanevate tuludega ja kasvavate sõjakuludega Venemaa, mis on ümbritseva maailmaga vaenujalal. Kuid vene valija on rahul - kui Jeltsini ajal oli bardak, siis Putini ajal on porjadok.
---
lugu ilmus siin, samast tehtud ka kuvatõmmis

Saturday, March 17, 2018

Vox Populi eri

Kuku raadio Vox Populi erisaates sai räägitud Putini valimistest. Ühest küljest poleks nagu millestki rääkida, kuna tulemus on ju ette teada, kuid huvitavaid detaile on siiski päris palju.

Vähemalt politoloogi pilgu läbi on põnev läbi käia kõiki ülejäänud kandidaate ja kandidaadi-kandidaate, pidades silmas seda, et kõik need on ju kooskõlastatud presidendi administratsioonis.

Poliit-tehnoloogiliselt tasub lausa päevikut pidada, et kuidas kuskil regioonis valimis-aktiivsust üles pumbatakse. Valimispäeva lähenemisel ägenev sõnakasutus telepurgis ja suisa sõjaga ähvardamine on fenomen omaette, millesarnast ei toimunud ka Külma Sõja karmimatel aegadel.

Saadet saab kuulata siit, valimis-aktiivsuse tõstmise teemaline karikatuur võetud siit.

Thursday, March 15, 2018

Кто кого?, 11. Кармо Тюйр и Леонид Карабешкин

Osalesin esimest korda sellises nägu-näo-vastu debati formaadis ning tunnistan ausalt, et jäin pisut nõrgaks. Vähemalt ühel korral jätsin tõrjumata oponendi teesi, mis pärines otse Kremli jutupunktidest.

Väide oli (09:06): Venemaa vastane kriitiline informatsioonikampaania ei tugine mitte mingitele ratsionaalsetele argumentidele. Oleksin pidanud tooma loetelu nendest argumentides, alates Krimmist ja allalastud reisilennukist kuni Eston Kohveri ja mürgitamisteni.

Seda et debatti hinnanud žürii jättis meid viiki, loen väikeseks komplimendiks. Et aga saatesse sissehelistanud publik andis 82-18 võidu lugupeetud oponendile Leonid Karabeškin, see oli ootuspärane tulemus.

Aga vaadake saadet ise ja andke oma hinnang.

Разбор полетов: Venemaast ja Itaaliast

Alustuseks rääkisime Vladimir Putini kõmutekitanud kurikõnest, milles ähvardati multikate abil maailma. Seejärel tuli kõne all Inglismaal aset leidnud endise GRU ohvitseri ja tema tütre mürgitamine ning selle võimalik seos Putini-valimistega. Saate lõpuks jõudsime põgusalt üle käia ka Itaalia valimiste tulemused.

Stuudios taas alalised osalejad Harri Tiido ja Karmo Tüür, saatejuhiks seekord Inga Palmiste. Saade järelkuulatav siit.
---
pilt võetud siit

Tuesday, March 13, 2018

Surmav London


Miks püüti tappa Inglimaal järjekordne Venemaalt pagenud kodanik? Mis on mõtet ühe ammuse riigireeturi demonstratiivses mürgitamises? Vastus peitubki justnimelt sõnas „demonstratiivne“.

Olen umbes kolmkümmend kuus korda rääkinud, et enne Putini-valimisi peab Kremli valimistoimkond lauale lajatama midagi, mis mobiliseeriks masse. Sel pühapäeval toimuva valimis-etenduse peamine küsimus on ju nende jaoks kõrge valimis-aktiivsuse saavutamine.

Kuidas aga panna valimisurnide juurde tulema kodanikke, kes on juba ette veendunud, et tulemus on ette teada? Nii Putini pooldajad – ja neid on tegelikult ka päris palju – kui vastased ning isegi kõhklejad võivad rahulikult pühapäeval koju jääda, sest .... no puudub ju vähimgi intriig.

Eriteenistuste mõttelaad


Nüüd aga tuletame meelde, et Venemaal on võimul eriteenistused. Nende seltsimeeste tugevus on lihtsate, aga tõhusate kahe-käiguliste operatsioonide planeerimine ja läbiviimine.

Mis on „dvuh-hodovka“ (e.k. kahekäiguline opratsioon) sisu ja mõte? Üldistatult: kuidas panna kedagi tegema seda, mis on vajalik seltsimeestele. Luua mingi selline ärritaja, mille järel objekt lihtsalt peab reageerima soovitaval moel.

Antud hetkel on vaja saavutada Venemaa tele-ekraanidele piisavalt võimas stimulaator, mille peale vene valijad mõistaks, KUI oluline on näidata üles oma toetust Juhile, põhiseadusliku korra garandile ja riikliku ülevuse kandjale.

Välisvanelase kuju

Mis saab olla võimsam motivaatr ja ühendaja, kui välisvaenlane? Keegi piisavalt võimas ja väärikas vastane, kes ründaks Venemaad. Noh, olgu küll mitte kineetiliselt, kuid vähemalt poliitiliselt, aga see-eest piisavalt ravukalt ja usutavalt.

Ideaalne oleks muidugi, kui ründajaks oleks see üks ja ainus rivaal, kelle läbi ennast tõestatakse, ehk USA. Kuid selles ppoleks ehk piisavat uudisväärtsust – ameeriklastega jagelemine on niigi igapäevaselt menüüs.

Niisiis istuvad seltsimehed hallides pintsakutes ja mõtlevad – kuidas saavutada soovitav resultaat, keda saaks niimoodi käima tõmmata, et see oleks piisavalt ärritav sisepubliku jaoks? Ilmselt rivaal nr.2 ehk Suurbitannia oleks sobiv? Kuidas aga panna London närviliselt reageerima? Tuleb korraldada midagi sellist, mis väljub heade tavade piiridest, eks ole.

Kahe erioperatsiooni ühendamine

Ja nüüd siis käivitubki operatsioon nr.2. Valitakse välja üks paljudest Londonisse pagenud tegelastest ja tapetakse ta moel, mis väljub tavalistest raamidest. Kui endine GRU luuraja, hilisem topeltagent lastaks kuskil trepikojas maha, siis pälviks see ehk reakese kohalikes krimi-uudistes, ei enamat.

Närvimürgi kasutamine moel, mis toob endaga avaliku ohu (saavad kahjustada ka kõrvalised isikud) on midagi, millele ametlik London ei saa jätta reageerimata. Kärarikas nõue, et Moskva peab asju nüüd ja kohe seletama, või muidu järgnevad karistused ... see on just see, mida vaja!

Ehk siis operatsiooni nr 2 (Londoni käimatõmbamine) väljund annab sisendi operatsioonile nr 1 (sisepubliku mobiliseerimine). Seltsimehed hallides pintsakutes on rahul, saavutatud tulemust saab operatsionaliseerida veel õige mitmel moel – kuid see oleks juba teise artikli teema.

Lõpetuseks lisan, et ülimalt tõenäoliselt ei olnud see ainus töösse antud sihtmärk. Ärritajaid on vaja alati, eriti enne Olulisi Sündmusi. Ja nüüd ütle sina, hea lugeja, kas kõik see kirjeldatu on liiga keeruline ja konspiroloogiline, et vastata tõele?

---
lugu ilmus siin, samast tehtud ka kuvatõmmis

Monday, March 12, 2018

Vene-Eesti suhted: kolm võimalust


Järgneva mõttekäigu aluseks on kolm eeldust. Esiteks – need on justnimelt Vene-Eesti suhted, mitte vastupidi. Jäme ots nendes suhetes on Venemaa käes ning kui Moskval on miskipärast vaja, et need suhted oleks „head“ (mida iganes see ka ei tähendaks), siis nad ka on seda. Meie võime kasvõi pea peal seista, kuid see mängu ei mõjuta. Asjade seisu määravad ära Venemaa pika-ajalised huvid.

Teiseks – Venemaa ei tee peaaegu mitte kunagi midagi eraldivõetult Eesti pärast. Eesti on Kremlist vaadates osa suurest mängust, lihtsalt üks nupuke laual, mis kas kahitakse või antakse ära vastavalt vajadusele. Hetkel on mängu nimeks suhted Läänega ning mängu reeglid on parasjagu ümber mõtestamisel.

Kolmandaks – nähtavas lähitulevikus on ja jääb Venemaa käitumismuster pehmelt öeldes revanšistlikuks, et mitte öelda agressiivseks. Venemaa nõuab endale oma õigusjärgset (nagu neile näib) positsiooni, mõjuruumi ja kohta kõigis olulistes otsustes.

Võtame siis edasiliikumiseks klassikalise kolmikjaotuse. Asjad lähevad kas paremaks, halvemaks või siis jäävad umbes samaks. Kuna alustuseks sedastasime, et tegu on Venemaa-poolse mänguga, siis „hea“ ja „halb“ tähistavad siinkohal Moskva-poolset perspektiivi. See, et Eesti ja Venemaa lähtepunktid on diametraalselt vastupidised, pole hetkel oluline. Tartu rahuga „vabatahtlikult ning igaveseks ajaks kõigist suveräänõigustest“ loobumine pole selles kontekstis muud kui pelk episood, mille võib igal ajal unustada.

Positiivne stsenaarium. Mida see võiks ülalkirjeldatud tingimustel tähendada? „Ajaloolist õiglust“ taastava Venemaa seisukohalt tähendaks see Eesti naasemist Moskva kontrolli alla. Kas täielikult omariiklusest loobudes või mitte, pole isegi niivõrd oluline. Kremli geopoliitilises null-summa mängus on Tallinna-nimeline provintsilinn kas Venemaa poolt või vastu, kolmandat võimalust pole.

Mis instrumente on Venemaal kasutada, saavutamaks seda, enda jaoks positiivset stsenaariumit? Info-operatsioonide tasandil tuleb esiteks teha eestimaalastele selgeks, et senine lääne-orientatsioon on halb ja Venemaal on pakkuda häid alternatiive. Panna meid põlgama Geiroopat ja pelgama pagulasi, kiruma Brüsseli diktaati ning hurjutama NATO’t. Teise käega aga teha ülejäänud Euroopale ja laiemalt Läänele selgeks, et Eesti on üks tülikas, ksenofoobne natsiriik, kelletaolisest loobumine oleks kõigile ülejäänuile ainult kasuks.

Negatiivne stsenaarium. Moskva mätta otsast vaadatuna tähendab see siinse maakillu asukate veendunud lõimumist Euroopaga, Lääne klubide üha tihedamat koostööd ning üksmeelt, väljendugu see siis sanktsioonides või nt ühtses energialpoliitikas, mis takistab vene huvide edendamist.

Mida peaks Venemaa tegema, vähendamaks taolisi negatiivseid arenguid? Aga enam-vähem sedasama, mis esimesel juhul kirjas. Pugema oma kanalite kaudu meie meelde ja südamesse. Panema kordama Kremli jutupunkte sellest, kuidas on „aeg lõpetada Venemaa süüdistamine ning asuda otsima heanaaberlikke suhteid. Ikka ühise kasu nimel ja elanikkonna hüvanguks, eks ole!?

Neutraalne stsenaarium. Ehk siis sotid jäävad laias laastus samasuguseks nagu nad on praegu. Ega väga suures plaanis pole asjad kõige halvemad praegugi. Eestimaa kaotamine või võitmine pole Moskva jaoks enamat kui taktikalise väärtusega nii ehk naa. Eesti toimib suures mängus piisavalt ärritava kaardina, andes võimaluse rääkida vene vähemuse ahistamisest ja neofashistlike meeleolude mahitamisest, ajaloo ümberkirjutamisest ja kõigest muust, millest Kreml on viimased paarkümmend aastat kõnelnud.

Sellise olukorra hoidmiseks pole Moskval taas teha rohkemat kui seni tehtut. Panna meid ja ülejäänud läänlasi arglikult küsima „kas Narva on järgmine?“ Külvata tüli ja usaldamatust, kasutades mõjuagente ja meelitades pika rublaga.

Kokkvõtteks tuleb korrata tarbimispsühholoogia põhitõde – kõik meie otsustused on manipuleeritavad. Pole vahet, kas me räägime pesupulbri valikust, valimis-eelistustest, otsusest kuuluda mingisse klubisse või valmisolekust oma riiki kaitsta, kõik see saab alguse meie kõrvade vahelt.

Venemaa on viimastel aastatel välja töötanud meie peades toimuva mõjutamiseks võimsa tööriistakasti, alates trollivabrikutest ja lõpetades kohapealsete mõjuagentide võrgustikuni. Parimad viimastest on muuseas need, kes ei anna endale aimugi, kelle kõnekatkeid nad kordavad ning kelle huve kaitsevad. Seega sekkumine nii Eesti kui laiemalt Lääne siseprotsessidesse jätkub ning Moskva vastavad kontorid õpivad vigadest.

Ei midagi isiklikku, Venemaa ei tee seda ei personaalselt minu/sinu ega laiemalt Eesti pärast. Tal on oma huvid kaitsta ja oma asi ajada. Meie peame lihtsalt endale neid huve teadvustama ning suutma end mõjutustegevuse eest kaitsta, nii palju kui oskame ja suudame.
---
lugu ilmus siin, samast tehtud ka kuvatõmmis, venekeelne tõlge (tehtud ilma autoriga konsulteerimata ja veidi konarlik) on näha siin.